Thorval Larsen

461883

foto001TL

02 OKT 2014

”Thorvald Larsen Selskabet” – en ny aktivitet i Egedal Kommune?

Thorvald Larsen (1880 – 1947) var kunstmaler. Han boede de sidste 30 år af sit liv ved Løjesø syd for Veksø. Han malede massevis af landskabsbilleder, og fordi han færdedes til fods eller på cykel, stillede han som regel sit staffeli op i hjemmets nærmeste omegn. Hans billeder er således fuld af gen­kendelige lokale motiver. Han var egentlig fynbo, og arbej­dede som ung sammen med Johannes Larsen fra Kerteminde, men fandt efter kunstakademiet sammen med den kreds af malere, der går under beteg­nel­sen ”Værløsemalerne”. Han var således god ven med vær­løsemaleren Hans Knudsen i Slagslunde. Han er blevet sammenlignet med L.A. Ring.

Hans søn, Poul Larsen, overtog huset ved Løjesø og etablerede en malerforretning dér. Kirkemaler Poul Andersen, født i Søsum, nu boende i Græsted, er lige fyldt 71 år. Han var i flere år mester­svend hos Poul Larsen. Poul Andersen fattede interesse for Thorvald Larsens kunst og har gennem mange års indsats skabt en samling af Thorvald Larsen-malerier. En del er blevet solgt, men kun til mennesker, der på en eller anden måde har relation til egnen omkring Veksø.

Poul Andersen agter inden længe at lægge op, men han har tilbudt at skænke sin Larsen-samling

til ”Thorvald Larsen Selskabet”, såfremt det er muligt at danne en forening, der kan og vil opret­holde Poul Andersens Larsen-samling med henblik på lejlighedsvise udstillinger.

Thorvald Larsen-udstilling

VEKSØ SOGNEHUS

FREDAG den 17. oktober kl. 14 – 18

LØRDAG den 18. oktober kl. 13 – 17

SØNDAG den 19. oktober kl. 11 – 15

MANDAG den 20. oktober kl. 17 – 19

En lille kreds af borgere i Egedal Kommune er i en initiativ­gruppe blevet enige om at gøre et forsøg på at danne ”Thorvald Larsen Selskabet”.

Initiativgruppen har besluttet

  • at gennemføre en udstilling i Veksø Sognehus 17. – 19. oktober 2014 af de malerier, Poul Andersen vil skænke selskabet,
  •  og at indkalde til en stiftende generalfor­sam­ling på Veksø Kro

Mandag den 20. oktober 2014 kl. 19.30.

Initiativgruppen håber på god tilslutning.

Alle er velkomne

 

På vegne af initiativgruppen

Karin Christensen                                     Kåre Fog                             Sten Krarup

Karin1947@gmail.com                            kaarefog@teliamail.dk       skrarup@post10.tele.dk

 

KarenSvahn

karensvahn@mail.dk