Veksøs Aktiver

  Veksøs Aktiver 

Veksøs Aktiver er en interesseorganisation, som i år 2000 er dannet med det formål at arbejde for at bevare den plan, hvorefter den gamle Veksø Landsby blev udbygget. Det indebærer, at der arbejdes for at holde byen inden for området mellem Frederikssundsvej og jernbanen, og især undgå byudvikling i landskabet syd for Veksø.

På det indledende møde, hvor en meget stor og blandet skare af Veksøs borgere mødte frem (trods landskamp og hedebølge), nedsattes forskellige aktivitetsgrupper, som kom med input til, hvordan vi kunne få sat Veksø på ”landkortet” politisk og i medierne. Samtidig nedsattes en styregruppe på 4 personer, som udadtil tegnede gruppen og sørgede for at koordinere de forskellige aktiviteter.

Der var mange kreative forslag og mange blev ført ud i livet. Og heldigvis lykkedes det med den massive modstand endnu engang at få udsat en udbygning syd for Veksø 

I forlængelse af at den umiddelbare fare var afværget blev det styregruppen, som tog over og sørgede for på Aktivernes vegne at skrive høringssvar til
kommuneplaner o.a.

En tradition, som startede med Veksøs Aktiver, er en årlig naturvandring med Veksøs lokale biolog Kåre Fog i vores smukke omgivelser

 I forbindelse med fredningssagen om Værebro Ådal forsøgte Veksøs Aktivers
styregruppe forgæves at få Danmarks Naturfredningsforening til at inddrage
vores areal syd for Veksø i fredningen af Værebro Ådal . Det skal retfærdigvis siges, at DN var  lydhør over for vores argumenter og godt kunne forstå vores tanker, men DN  vidste, at det var en ”tabersag”, og valgte den fra. 
 Veksøs Aktiver har haft den succes at formå Egedal Kommunalbestyrelse til i seneste kommuneplan at nedprioritere udbygningen af Veksø. Det betyder, at Veksø tidligst kan komme i spil sidst i planperioden – men forud for en udbygning syd  for Veksø, skal en færdiggørelse af Veksø Nord undersøges grundigt. Og
styregruppen har kraftigt anmodet om at få lov til at være en del af  ”undersøgelseskommitteen”.

Veksøs Aktivers ønske er fortsat at få stoppet alle politiske ønsker om en udbygning af Veksø syd for banen – om det lykkes – kan kun tiden fortælle. Men indtil videre fortsætter kampen med de midler, vi kan finde.

se Aktivernes humoristiske video her:

 _________________________

 Her er  et par sjove bøger til Dig:

(Åbner i nyt vindue):

 

Aktiviteter gennem årene.

VA Natur turen 11 november 2000. 

Billeder fra vandringerne 2002 til 2012.
 (Nyt album 15-06-2012 – Stor tak til Benjamin for billederne.)
 

VA Natur turen 11 november 2000. 

2002 turen.

VA Natur turen 11 november 2000.

2003 turen.

VA Natur turen 11 november 2000.

2004 turen.

VA Natur turen 11 november 2000. 

 

Der kommer nok flere til hen ad vejen!