Børnenes Juletræsfest

 

Pressemeddelelse modtaget, 26 november 2011:

Grundet manglende økonomi og ressourcer ser Veksø Juletræskomité sig desværre nødsaget til, at aflyse dette års juletræsarrangement. Dette er selvfølgelig en kedelig beslutning og meddelelsen skær også formanden Pernille Veje i hjertet, da det havde været mere glædeligt at forfølge en tradition, der er holdet i hævd siden 1899. I den kommende tid vil vi i foreningen fokusere på genopretningen af økonomien og på at tiltrække flere frivillige ressourcer. Derved tror vi på, at vi allerede til Skt. Hans kan drive foreningens arbejde videre, i samme ånd og med formålet om, at arrangere arrangementer, til gavn for byen og oplandets borgere og ikke mindst til glæde for børnene.

_______________________________________________________

I 1899 indstiftedes Juletræskomiteen af en række gårdejere og borgere Veksø.

Formålet med foreningen er at holde en årlig juletræsfest for børn i Veksø og opland.

Midlerne til festen blev givet komiteen i form af gaver fra de store gårde og bidrag fra den velbemidlede del af borgerstanden. Således at alle børn kunne deltage uanset midler, og på denne måde opleve julens glæder.

Festen foregår med  dans om juletræet, musik, leg og spisning (pølser & sodavand) samt is og godteposer.

Komiteens arbejde udføres af frivillige blandt Veksøs indbyggere. Alle interesserede der ønsker at yde en indsats kan deltage, komiteen konstituere sig årligt i januar måned.

Opgaverne starter i september / oktober måned, med kontakter til sponsorer og mulige bidragsydere, planlægning af festen mv.

Ju1etræsfesten indgår som en af de faste tilbagevendende traditioner Veksø, på linje med bl.a. fastelavnsoptoget. De mange gamle traditioner er med til at gøre vort område til et godt sted at bo og har inspireret til nye traditions-dannende arrangementer, som f.eks. skolens nytårskur.

Deltagerne kommer fra nær og fjern, det er i mange familier blevet en tradition, at opleve juletræsfesten d.28 december.

Sponsorer og bidragydere kan stadig findes blandt de gamle familier der
indstiftede komiteen. I årenes løb er bidragene i stigende grad kommet fra forretninger, firmaer og foreninger Veksø-, Stenløse og omkringliggende byer.

Programmet for juletræsfesten indeholder, udover festens forløb, derfor også sponsorernes navn og/ eller logo, således at de mange glade deltagere kan se hvem der gør det muligt for os at opretholde den traditionsrige børnenes juletræsfest Veksø.

Juletræskomiteen har brug for Dig, skal traditionen fortsætte, så er det vigtigt at der hele tiden sker en tilgang af Veksøere som kan føre den gamle tradition videre.

Er Du “ny” i Veksø, så er dette et godt sted at lære andre
veksøere at kende.

Kontakt et af Juletræskomiteens medlemmer direkte d. 28 december, under børnenes juletræsfest.

Eksempel på plakat