Skt Hans 2012

 

PRESSEMEDDELELSE

12/6-2012.

SANKT  HANS  BÅLET  I  VEKSØ

 

                   Med venlig hilsen

          VEKSØ  BORGERLAUG

                 Karen Svahn

                       Sekretær

                      Korshøj 435

                      3670 Veksø

                      47 17 34 20

 KarenSvahn@mail.dk
 
 
 

Kære Borgerlaugets foreninger og andre foreninger i Veksø

HURRA: Der bliver Sankt Hans Bål i Veksø i år !!!

Der bliver Sankt Hans Bål i Veksø i år,

men kun fordi Thomas Rosenberg har tilbudt at stå for bålet.

En stor tak til Thomas Rosenberg.

Desværre har ikke en eneste person eller forening tilbudt

at bistå Thomas – men det kan endnu nås !

Kontakt gerne Thomas Rosenberg på telefon 51 39 30 23